Một chút…

Em đang ngồi này

Nhìn nơi cửa sổ

Nhớ, tưởng, tiếc, thương

Tuyệt không hối hận

Những điều em làm

Vì ai? vì ai?

Vì anh?

Vì con tim này,

Không muốn khổ đau.

Ta không có

Người cũng chẳng được.

Một dấu chấm hết

Sự tồn tại đó

Trái tim anh đó

Thuộc về em thôi.

Một quả tim khô

Nhưng là của em,

Em là đàn ông

Anh là đàn ông

Thuộc về nhau thôi

Dù không thể chạm

Nhìn đi.

Trái tim anh này

Thật thuộc về em

Dù chỉ một chút…

Một chút…